O časopisu

Časopis je nastao kao izraz Nova misaonapora da se zaokruži jedan kulturni prostor i na njemu ocrta mapa njegovih kreativnih energija. Taj prostor pokretači su nazvali savremeno stvaralaštvo Vojvodine kao regije koja nam se čini protkana mnogim malo vidljivim ili nevidljivim kulturnim kretanjima čija je vrednost obrnuto srazmerna njihovoj trenutnoj vidljivosti. Pogled na taj prostor ne treba da bude ometan kokošijim slepilom centralizma već treba da ga produhove blagodeti demetropolizacije kulture.

Časopis se pojavljuje u vreme dubokih kontroverzi upravo u kulturi, u vreme kad se moraju postaviti prava pitanja i on će ih, nadam se, iz broja u broj i postavljati. Ovaj časopisni projekat, koji svaka dva meseca izlazi na osamdeset kolornih strana u veoma prefinjenom dizajnu, ne bi bio moguć bez pomoći Pokrajinskog sekretarijata za kulturu koji je u potpunosti stao iz njega.