Redakcija

Osnivač: Sekretarijat za kulturu i javno informisanje Vlade Vojvodine
Za osnivača: Milorad Đurić, pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje
Izdavač: IU „MISAO”; Novi Sad, ulica Pašićeva 6

Mirko Sebić (direktor i glavni urednik)

REDAKCIJA:
Teodora Zrnić (zamenik glavnog urednika)
Gordana Draganić Nonin (pomoćnik glavnog urednika)
Biljana Mickov (urednik kulturne politike i menadžmenta u kulturi)

Tijana Delić (teatar)
Tatjana Pejović (društvo)
Stevan Konstatinović (kultura etničkih zajednica)

Tatjana Dukić Počuč (grafički urednik)
Vladimir Vatić (tehnički urednik)
Aleksandar Kamasi (urednik fotografije)
Tatjana Dukić Počuč (veb-sajt)